Mateřská škola Havlíčkova 4, Jablonec nad Nisou 02. 04. 2020,    

Vyhledávání

Vyhledat text

Informace
www.mshavlickova.cz
© 2012

Zřizovatel:
Statutarní město Jablonec nad Nisou

Počet příspěvků: 15 (z celkem 15 nalezených)

Upozornění rodičům!!!

Rodiče, kteří čerpají ošetřovné o děti z důvodu zavření školy musí na konci každého měsíce odevzdávat svému zaměstnavateli „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Vážení rodiče nemusíte na začátku měsíce znovu žádat, jen je potřeba na konci každého měsíce odevzdat zaměstnavateli ten výkaz.

Více informací se dočtete tady: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Vytisknout

Změny v OČR:-)

Včera Senát schválil tolik očekávané změny. Pojďme si shrnout novinky v rámci nároku na ošetřovné během trvání mimořádných opatření:

Vytisknout

Prodloužení OČR

Rodiče, kteří jsou na OČR z důvodu uzavření MŠ musí vždy koncem měsíce vyplnit a odevzdat (zaměstnavateli a ten odevzdá na OSSZ)  formulář, který najdete na stránkách OSSZ. Lze ho pokládat za tzv. „lístek na peníze“.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly

Vytisknout

Opatření k zápisům do ZŠ

Vytisknout

Zrušení platby pobytného a stravného

Milí rodiče, 

platbu za měsíc duben neprovádějte!!!!!!!! Poměrná část  pobytného od 16.3.2020, ode dne, kdy byly MŠ uzavřeny, Vám bude vrácena v přeplatcích ve vyúčtování.

Vytisknout

Vzdělávání předškoláků

Milí rodiče,

v následujícím odkaze naleznete inspiraci, jak lze s dětmi pracovat na rozvoji jejich grafomotorických schopností, na rozvoji předmatematických představ a dalších znalostí, které jsou potřeba pro vstup do první třídy:-)

https://www.hrajeme-si.cz/12-iskolicka

 

 

 

Vytisknout

Ošetřovné

Milí rodiče,

tiskopisy týkající se ošetřovného je potřeba mít ve dvou kopiích. Kontaktujte proto telefonicky paní ředitelku, která Vám druhý tiskopis vydá. Veškeré další záležitosti týkající se ošetřovného, prodloužení, vydání dalších tiskopisů opět řeště telefonicky s paní ředitelkou. (telefon:733644370)

Děkujeme!

 

 

Vytisknout

Informace o zajištění péče pro děti a mládež vybraných profesí

V souladu s Rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež od 3 do 10 let za nouzového stavu ze dne 17. 3. 2020 a usnesením RM ze dne 12.3.2020 zajišťuje statutární město Jablonec nad Nisou péči o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce tímto způsobem:.

-        pro děti, které vykonávají povinnou školní docházku a jsou mladší 10 let věku, je určena Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26 – Mgr. Martin Chytka – 487 370 333, 777 728 725

-        pro děti předškolního věku jsou určeny:

o   Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10 – Hana Hušková – 483 320 873

o   Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13 – 1 skupina pro 15 dětí s přednostní docházkou dětí zapsaných v této MŠ – Bc. Renata Kolischová – 733 161 206

o   Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Tichá 19 – 1 skupina pro 15 dětí s přednostní docházkou dětí zapsaných v této MŠ – Mgr. Pavla Macháčková – 734 315 540

Uvedená zařízení zajišťují péči od pondělí do pátku v době od 6:00 hodin do 20:00 hodin. Časový rozsah může být odlišný v závislosti na potřebách zaměstnanců/příslušníků.

 

Péče o děti bude zajišťována rodičům nebo jiným zákonným zástupcům, kteří jsou zaměstnanci/příslušníci:

-        bezpečnostních sborů,

-        obecní policie,

-        poskytovatelů zdravotních služeb,

-        orgánů ochrany veřejného zdraví,

-        ozbrojených sil,

-        veřejné dopravy a technické infrastruktury,

-        zaměstnanců určené školy,

-        Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou,

-        Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Statutární město Jablonec nad Nisou zajišťuje péči o děti výše uvedených zaměstnavatelů i pro obce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností (Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Maršovice, Lučany nad Nisou, Josefův Důl, Bedřichov, Dalešice, Nová Ves, Janov nad Nisou).

 

Vytisknout

Rozhodnutí ředitelky Mateřské školy

Rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, Jablonec nad Nisou, 46601, příspěvková organizace

 

V souladu s usnesením Rady města Jablonec nad Nisou č. RM/124/2020 ze dne 12. března 2020 přerušuji provoz mateřské školy "Pod Peřinkou", Havlíčkova 4, Jablonec nad Nisou, s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání.

 

V Jablonci nad Nisou 13.3.2020                                                                     Jolana Stejskalová, ředitelka školy

Vytisknout

Ošetřovné

Milí rodiče,

na uvedeném odkaze https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly- najdete „Doporučený postup pro podání žádostí o ošetřovné při péči o dítě do 10 let“.

Zde najdete i proklik na formulář, který si můžete vytisknout, vyplnit a donést ho do mateřské školy k potvrzení. Pokud budete mít zájem, přijďte si s formulářem v pondělí 16.3.2020 od 8-12 hodin do mateřské školy, paní ředitelka Vám ho potvrdí.

 

Vytisknout

Uzavření MŠ

Od pondělí 16.3.2020 budou všechny mateřské školy v Jablonci nad Nisou uzavřeny. Další informace budou následovat, sledujte prosím webové stránky školy.

Vytisknout

Prosíme rodiče školáků, kteří budou s dětmi doma z důvodu uzavření ZŠ, aby si nechali doma i školkové sourozence. Děti z oranžové třídy budou docházet po dobu uzavření ZŠ do MŠ v Havlíčkové ulici.

Děkujeme za spolupráci!

Vytisknout

Platby pro školní rok 2019/2020

                                                            Platba stravného a pobytného pro rok 2019/2020

Věková kategorie 3-5 let

Vážení rodiče,

stavné a pobytné se platí vždy třetí den v měsíci trvalým příkazem z vašeho účtu. Částka za pobytné činí 403,- měsíčně a částka za obědy činí 880,- měsíčně ( denně 40,- za 2x svačinu, oběd a pití na celý den ).

Obě platby se sčítají, proto každý třetí den v měsíci ( ne dříve ani později ) odejde z vašeho účtu částka 1283,- na náš účet 43- 1210890237/0100. Do popisu příkazce je nutné zadat jméno dítěte a důvod odeslání peněz „ Stravné, pobytné“ a jako variabilní symbol zadáte rodné číslo vašeho dítěte.

Obědy a pobyt v MŠ hradíte na měsíc, ve kterém platba proběhne. Přeplatky, které vám vzniknout omluvou dítěte z MŠ, budou vraceny na váš účet vždy jednou za tři – čtyři měsíce. Trvalý příkaz si zadejte od září do června. Na prázdninový pobyt se platí v hotovosti.

Pokud vaše platba nedorazí nejpozději do tří pracovních dnů, bude považována za neuhrazenou a může se stát, že vaše dítě nebude do MŠ přijato do doby, než bude částka připsána na náš účet. Děkujeme

První platbu tedy proveďte 3.9.2019.

Švarcová Radka VŠJ

 

                                                          Platba stravného a pobytného pro rok 2019/2020 pro 7 leté děti

Děti, které v tomto školním roce dovrší 7 let

Vážení rodiče,

stavné a pobytné se platí vždy třetí den v měsíci trvalým příkazem z vašeho účtu . Částka za obědy činí 946,- měsíčně ( denně 43,- kč za 2x svačinu, oběd a pití na celý den ). Vaše částka za stravné je vyšší, protože v sedmi letech děti spadají do vyšší kategorie ( školáci ) a jejich porce jsou větší.

Obě platby se sčítají, proto každý třetí den v měsíci ( ne dříve ani později ) odejde z vašeho účtu částka 946,- na náš účet 43- 1210890237/0100. Do popisu příkazce je nutné zadat jméno dítěte a důvod odeslání peněz „ Stravné“ a jako variabilní symbol zadáte rodné číslo vašeho dítěte

Obědy hradíte na měsíc, ve kterém platba proběhne. Přeplatky které vám vzniknout omluvou dítěte z MŠ, budou vraceny na váš účet vždy jednou za tři – čtyři měsíce. Trvalý příkaz si zadejte od září do června. Na prázdninový pobyt se platí v hotovosti.

Pokud vaše platba nedorazí nejpozději do tří pracovních dnů, bude považována za neuhrazenou a může se stát, že vaše dítě nebude do MŠ přijato do doby, než bude částka připsána na náš účet. Děkujeme

 

První platbu tedy proveďte 3.9.2019

Děkuji VŠJ Radka Švarcová

 

                                                    Platba stravného a pobytného pro rok 2019/2020 pro předškoláky

Děti, které dovrší tento školní rok 6 let

Vážení rodiče,

stavné se platí vždy třetí den v měsíci trvalým příkazem z vašeho účtu . Částka za obědy činí 880,- měsíčně ( denně 40 kč za 2x svačinu, oběd a pití na celý den).

Každý třetí den v měsíci ( ne dříve ani později ) odejde z vašeho účtu částka 880,- na náš účet 43- 1210890237/0100. Do popisu příkazce je nutné zadat jméno dítěte a důvod odeslání peněz „ Stravné“ a jako variabilní symbol zadáte rodné číslo vašeho dítěte

Obědy hradíte na měsíc, ve kterém platba proběhne. Přeplatky, které vám vzniknout omluvou dítěte z MŠ, budou vraceny na váš účet vždy jednou za tři – čtyři měsíce. Trvalý příkaz si zadejte od září do června. Na prázdninový pobyt se platí v hotovosti.

Pokud vaše platba nedorazí nejpozději do tří pracovních dnů, bude považována za neuhrazenou a může se stát, že vaše dítě nebude do MŠ přijato do doby, než bude částka připsána na náš účet. Děkujeme

První platbu tedy proveďte 3.9.2019

Děkuji VŠJ Radka Švarcová

Vytisknout

Seznam věcí do školky

Milí rodiče,

do MŠ bude Vaše dítě potřebovat následující věci:

- náhradní spodní prádlo ( dejte ho dětem jak do sáčku v šatně, tak i do třídy, aby bylo po ruce, kdyby se stala nehoda)

- náhradní ponožky, punčošky, tričko, tepláčky

- převlečení na ven, které si dítě může umazat (chodíme ven za každého počasí)

- boty na ven, holinky, bačkůrky ( nejlépe klasické, aby se dětem nevyzouvaly a mohlo chodit po schodech)

- každý týden čisté pyžamko ( platí pro žlutou a červenou třídu)

- oblečení do MŠ ( tričko, tepláčky, holčičky punčošky, sukýnky, legíny...), jak uznáte za vhodné, ve třídách je teplo, aby se děti nepotily

- pláštěnku, která bude viset v šatně, ramínko

- červená, modrá a oranžová třída ještě navíc kartáčky na zuby a pastu

- do oranžové polštářek a deku na odpočinek

Poprosíme ještě o balík papírových kapesníčků. Všechny věci dětem podepište, ukažte jim je, aby věděly, že jsou opravdu jejich:-)

Pokud Vás ještě bude něco zajímat, zeptejte se ve třídách nebo volejte:-)

 

 

Vytisknout

  Úvodní stránka | Přihlásit se